Ważne informacje – projekt unijny

Informacje w sprawie projektu Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”, realizowanego przez Gminę Sobótka w ramach Poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF”

informacje-w-sprawie-projektu
regulamin-burmistrza-do-naboru
zal-2a-do-regulaminu-rekrutacji-protokol-rogow-sobocki
zal-2b-do-regulaminu-rekrutacji-protokol-rogow-sobocki
zal-3a-deklaracja-rodzica-rogow-sobocki
zal-3b-deklaracja_dla_nauczyciela-rogow-sobocki
zal-4-oswiadczenie-o-rezygnacji-szkola-rogow-sobocki
zarzadzenie-dyrektora